smt spare parts Juki KE2050-2080 Signal Tower ASM 40003265 LME-302BL-RYG+B0785

smt spare parts Juki KE2050-2080 Signal Tower ASM 40003265 LME-302BL-RYG+B0785

Model: LME-302BL-RYG+B0785
Part NO: 40003265

Product Details

 

JUKI KE2050-2080 SIGNAL TOWER ASM 40003265 LME-302BL-RYG+B0785

 

Model: LME-302BL-RYG+B0785

Part NO: 40003265

JUKI CX-1,KD-2077,KE-1070,KE-1080,KE-2050,KE-2055,KE-2060,KE-2070,KE-2080 SIGNAL TOWER ASM

 Inquiry