Juki KE2050(2060) Y Bear Cable S ASM 40002232

Part NO: 40002232
JUKI KE-2050,KE-2055,KE-2060 Y BEAR CABLE

Product Details


JUKI KE2050(2060) Y BEAR CABLES ASM 40002232

 

Part NO: 40002232

JUKI KE-2050,KE-2055,KE-2060 Y BEAR CABLE


Inquiry

You Might Also Like